Opvoedingswinkel Hasselt

Opvoedingsondersteuning in de gevangenis

Cedes in de gevangenis

Gezinnen ondersteunen is één van de doelen van de opvoedingswinkel. Ondersteuning op alle vlakken, ook als de gezinssituatie niet optimaal is. 

Vaak hebben gedetineerde ouders het gevoel dat zij niet meer kunnen bijdragen aan de opvoeding van hun kinderen wanneer zij achter tralies zitten.

Het doel van de praatsessies is om samen op zoek te gaan naar hoe zij hun waardes en normen rond opvoeding toch kunnen meegeven vanuit hun situatie. 

De praatsessies zijn opgebouwd aan de hand van de opvoedingswijzer ontworpen door CEDES vzw. De opvoedingswijzer toont de vier bouwstenen (liefde en veiligheid, nieuwe ervaringen, positieve reacties en steeds meer verantwoordelijkheid) die van ieder zijn kindertijd een goede kindertijd kunnen maken. Per sessie werd er gewerkt rond één bepaald onderwerp.

Pedagogisch adviesgesprekken

Papa's of mama's in detentie kunnen eventueel samen met hun partner, die al dan niet ook in de gevangenis verblijft,een pedagogisch adviesgesprek aanvragen.  Een medewerker van de opvoedingswinkel van Hasselt gaat dan verder in op hun opvoedingsvragen.